Trass Sanierputzsystem system spełnia wymagania WTA

System tynku renowacyjnego według WTA do wilgotnych i zasolonych murów.

Trass Sanierputzsystem system spełnia wymagania WTA

Opis produktu

Zastosowanie

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nadaje się do tynkowania wilgotnego i zasolonego muru, na zewnątrz i wewnątrz. Dzięki dużej porowatości szkodliwe sole nie dyfundują. W ten sposób na wilgotnym murze można uzyskać suchą powierzchnię bez wykwitów, jeżeli warunki zewnętrzne pozwalają na wyschnięcie. Składniki systemu:
  • Histolith® Trass-Vorspritzputz: Obrzutka tynkowa jako warstwa przyczepna na murze.
  • Histolith® Trass-Porengrundputz: Podkład tynkowy gromadzący sole, tynk wyrównawczy na bardzo nierównym murze
  • Histolith® Trass-Sanierputz: Tynk renowacyjny do wytwarzania suchych powierzchni
Budowa systemu: Budowa i grubości warstw systemu Histolith® Trass-Sanierputzsystems zależą od stopnia zasolenia muru zgodnie z kartą danych WTA 2-9-20/D.
Stopień zasolenia Budowa systemu Grubości warstw /mm
mały i średni 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz 2. Histolith® Trass-Sanierputz 3. Histolith® Trass-Sanierputz < 5 > 10 > 10
duży 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz 2. Histolith® Trass-Porengrundputz 3. Histolith® Trass-Sanierputz < 5 > 10 > 15
Przy całkowitej grubości tynku ponad 30 mm jako podkład tynkowy do wyrównywania  muru zawsze należy stosować Histolith® Trass-Porengrundputz. Stopień zasolenia: Stopień zasolenia podłoża został zdefiniowany w specyfikacji WTA-Merkblatt 2-9-04/D.
mały średni duży
Siarczany < 0,5 % 0,5–1,5 % > 1,5 %
Chlorki < 0,2 % 0,2–0,5 % > 0,5 %
Azotany < 0,1 % 0,1–0,3 % > 0,3 %

Właściwości

Histolith® Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy DIN EN 197-1 (cement, Suevit-Trass) i DIN EN 459-1 (wapno) oraz dodatki mineralne według normy DIN EN 13139. Spełnia wymagania specyfikacji WTA-2-9-20/D

Wielkość opakowań

  • Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-Sanierputz: worek 30 kg

Składowanie

Histolith Trass-Sanierputz: w suchym pomieszczeniu ok. 6 miesięcy od daty produkcji. Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz: w suchym pomieszczeniu 9 miesięcy od daty produkcji.

Dane Techniczne

Histolith® Trass-Vorspritz­putz Histolith® Trass-Poren­grund­putz Histolith® Trass-Sanier­putz
Wytrzymałość na ściskanie /N/mm2 ok. 10,0 ok. 3,5 ok. 2,5
Opór dyfuzyjny pary wodnej µ 7,8 8,9
Głębokość przenikania wody /mm > 5 > 5 < 5
Maksymalna wielkość ziaren /mm 2,0 1,3 1,3
Kolor szary szary szary
nie można określić ze względu na niepełne pokrycie.

Produkty uzupełniające

Histolith® Feinputz: Jako tynk wykończeniowy o strukturze tynku filcowego. Do zewnętrznych tynków cokołowych o strukturze tynku filcowego należy stosować Histolith® Renovierspachtel. Histolith® Kalkspachtel Natur: do stosowania jako gładź do wnetrz.

Podobne produktu

Produkty z tej samej kategorii

Trass Sanierputzsystem system spełnia wymagania WTA – Zapytaj o produkt