Farba elewacyjna Muresko

Najwyższej jakości silikonowa farba fasadowa typu SilaCryl®, o mineralnej optyce. Znakomita ochrona podłoża przed opadami, wysoka dyfuzyjność pary wodnej. Zgodna z normą PN-EN 1062-1.  

Farba elewacyjna Muresko

Opis produktu

Zastosowanie Do wykonywania wysokiej jakości powłok elewacyjnych na podłożach gładkich lub fakturowanych. Specjalne spoiwo typu SilaCryl® umożliwia osiągnięcie takich parametrów powłoki malarskiej, które zagwarantują wysoki poziom ochrony przed wilgocią oraz bardzo dobrą dyfuzyjność dla pary wodnej i CO2. Specjalne spoiwo typu SilaCryl® gwarantuje także szerokie możliwości barwienia, odporność na wpływy atmosferyczne, stabilność na procesy kredowania powłok oraz przyczepność taką jak powłok na bazie czystych akrylanów. Na tynkach szorstkich Muresko zależnie od stopnia rozcieńczenia tworzy powłoki eksponujące lub egalizujące fakturę podłoży. Jest także specjalnie przygotowana jako powłoka renowacyjna na specjalistyczne powłoki na prefabrykatach z betonu komórkowego. Właściwości
 • wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • hydrofobowa
 • odporna na zasady, nie zmydla się
 • łatwa w nakładaniu
 • doskonale pokrywa krawędzie i wypukłości.
 • zawiera dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów
Spoiwo
 • Żywice silikonowe + dyspersja czystych akrylanów.
Wielkość opakowań
 • 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l
Barwa Biała. Muresko można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi. Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem. W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów (np. czerwonych, pomarańczowych, żółtych), zaleca się wykonanie warstwy podkładowej jaśniejszym lub mniej intensywnym kolorem kryjącym o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy nawierzchniowej. Trwałość barwy wg. BFS-Merkblatt Nr. 26:
 • Klasa: B
 • Grupa: 1-3 zależnie od koloru
Stopień połysku
 • Matowy, G3
Składowanie
 • Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.
Dane Techniczne
 • Własności wg. normy PN EN 1062:
Gęstość
 • ok. 1,48 g/cm3 dla B1
 • ok. 1,49 g/cm3 dla B1
Granulacja
 • < 100 µm, S1
Grubość warstwy suchej
 • 100–200 µm, E3
Kategoria przepuszczalności wody
 • (wartość-w): ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] W3
Przenikanie pary wodnej (wartość – sd)
 • (wartość-sd): < 0,14 m , V1
 • Barwienie może w nieznacznym stopniu zmienić parametry techniczne.
Wskazówki i porady
 • Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.

Podobne produktu

Produkty z tej samej kategorii

Farba elewacyjna Muresko – Zapytaj o produkt