Capatect Mineralputz

Mineralna wyprawa tynkarska o strukturze baranka do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Capatect Mineralputz

Opis produktu

Zastosowanie Tynk mineralny jest składnikiem systemów ociepleń Capatect Standard A i B. Może być stosowany na niewykończonych nowych lub istniejących powierzchniach betonowych lub tynkach mineralnych wapienno-cementowych i cementowych. Tynk zgodny z normą EN 998-1. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Właściwości
 • O wysokiej paroprzepuszczalności
 • Hydrofobowy
 • Nie powoduje naprężeń
 • Zbilansowana kombinacja kruszywa, wypełniacza i składników wiążących
 • Zawiera dodatki poprawiające hydrofobowość i przyczepność
Wielkość opakowań
 • 25 kg worek
Barwa
 • jasno-szary
Składowanie
 • Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chroniąc przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania do 12 miesięcy.
Gęstość nasypowa
 • 1,60 g/cm3
Opór dyfuzyjny µ (H2O)
 • µ ≤ 25 wg. EN 998-1
Reakcja na ogień
 • A1 – niepalny
Konsystencja
 • sypka
Przepuszczalność wody (wartość – w)
 • c ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5)
 • Klasa Wc2 według EN 998-1
Przenikanie pary wodnej (wartość – sd)
 • sd ≤ 0,1 m wg DIN ISO 7783
Wskazówki i porady Tynku Capatect Mineral Fassadenputz nie należy stosować na powierzchniach poziomych, z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna. Tynku nie stosować na powierzchniach niezabezpieczonych przed zawilgoceniem i podciąganiem kapilarnym. W celu podwyższenia ochrony powłoki zalecane jest malowanie tynku farbami: Muresko, ThermoSan NQG, Sylitol Finish 130, Amphisilan-plus. Kolory o współczynniku jasności HBW<20 nie nadają się do stosowania w systemach dociepleń Capatect Standard opartych na tynku mineralnym.

Podobne produktu

Produkty z tej samej kategorii

Capatect Mineralputz – Zapytaj o produkt