442 DisboPOX W 2K-EP-GaragenSiegel

Wzmocniona włóknami węglowymi, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa wodorozcieńczalna, niskoemisyjna. Do posadzek garaży, magazynów i piwnic.

442 DisboPOX W 2K-EP-GaragenSiegel

Opis produktu

Zastosowanie

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń na posadzkach mineralnych i z twardego asfaltu o małym lub średnim obciążeniu użytkowym w obszarze prywatnym, rzemiośle i przemyśle. Do stosowania w garażach, piwnicach, pralniach, pomieszczeniach sanitarnych. Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organicznych) może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób „szczególnie wrażliwych” jak np. ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp.

Właściwości

 • wysoce odporna na uderzenia
 • niepodatna na zabrudzenia
 • łatwa w utrzymaniu czystości
 • odporna na ścieranie
 • dyfuzyjna dla pary wodnej
 • odporna na związki chemiczne
 • nieszkodliwa dla ogumienia pojazdów
 • wodorozcieńczalna
 • niskoemisyjna o zminimalizowanej emisji LZO
Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa.

Wielkość opakowań

 • Standard: 5 kg, 10 kg pojemnik kombi z tworzywa sztucznego
 • ColorExpress: 5 kg, 10 kg pojemnik kombi z tworzywa sztucznego

Barwa

 • Standard: 10 kg: szary krzemowy (Kieselgrau ca. RAL 7032), szary betonowy (Betongrau nie wg RAL), średnio szary (Mittelgrau ca. RAL 7037) 5 kg: szary krzemowy (Kieselgrau ca. RAL 7032), szary betonowy (Betongrau nie wg RAL). Inne odcienie na zapytanie.
 • ColorExpress: Można barwić w systemie ColorExpress na ok. 25.000 odcieni. Może być barwiona na kolory z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor plus.Barwienie w systemie ColorExpress przy użyciu jednego z 3 materiałów bazowych: Basis 1, 2 lub 3 w zależności od wybranego odcienia.

Stopień połysku

Pełny połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temp powyżej 0°C. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 2 lata. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 35 µm/100 g/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

ok. 20.000

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

66 mg/30 cm2

Odporność chemiczna

Odporność na działanie związków chemicznych zgodnie z DIN EN ISO 2812 w temp. 20°C
7 dni
Kwas octowy, 5 % + (V)
Kwas siarkowy, 20 % + (V)
Kwas azotowy, 10 % + (V)
Kwas solny, 10 % + (V)
Amoniak, 25 % +
Ksylen (dwumetylobenzen) +
Środki przeciwoblodzeniowe +
Benzyna DIN 51 600 +
Skydrol +
Olej transformatorowy +
Objaśnienie znaków: + = odporność, (V) = możliwość przebarwienia

Podobne produktu

Produkty z tej samej kategorii

442 DisboPOX W 2K-EP-GaragenSiegel – Zapytaj o produkt