Znajdź produkt

PROMA PRIM PLUS – PODKŁAD MINERALNY

Opis produktu:
Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy podkład mineralny zwiększający przyczepność typowego podłoża budowlanego przez zastosowaniem wypraw strukturalnych. Produkt może być barwiony.

pdfKarta techniczna